Skogflåttencefalitt (TBE) i Norge

Åshild Kristine Andreassen er seniorforsker på Virologisk avdeling ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Hovedfokus for forskningen er Sk…

- Les mer

ScandTick-prosjektet

Vivian Kjelland er forsker/forskningsveileder ved Sørlandet sykehus HF og ved Universitetet i Agder. Hovedfokus for forskningen er flåt…

- Les mer

  • 1
  • 2

Følg oss