Nyheter

Borreliosepasient vant rettssak over staten

Rettskraftig dom i Sogn tingrett, jf. Gulating lagmannsretts beslutning og kjennelse av 01.12.2017: 

https://lovdata.no/dokument/TRSIV/avgjorelse/tsogn-2015-152966

Aftenposten, etter pressemelding fra NTB 05.01.2018: https://www.aftenposten.no/norge/i/rLWWB0/Borreliosepasient-far-erstatning-10-ar-etter-manglende-behandling

Torunn Seim fikk etter multiple flåttbitt i 2007 de første symptomene (EM) på borreliose. Utslett og symptomer ble neglisjert av en rekke leger og hun utviklet etter hvert svært alvorlig sykdom. Til tross for kliniske bevis (ACA) på langtkommen borreliose og omfattende helseplager tok det mange år før hun fikk behandling. Rettsdokumentene beskriver en total svikt på klinisk diagnose, der all vekt fra fagfolk har vært lagt på tolking av tester uten å ta hensyn til det kliniske bildet. Torunn Seim fikk fullført sin behandling ved NBS og er i dag frisk.

Styret i NLBF gjør oppmerksom på at det senere vil komme omfattende omtale på vår hjemmeside om denne enestående og svært viktige saken, der tingretten, og senere lagmannsretten, sier at negativ antistofftest ikke kan utelukke borreliose. I dette tilfellet hadde pasienten fått utført 9 antistofftester (også spinalpunksjon), som alle ble tolket som negative. 

Advokaten som førte saken for kvinnen i Sogn tingrett, Gitta Barth fra Indem Advokatfirma AS, har omtalt dommen her: Statens erstatningsansvar for manglende diagnostisering og behandling for borreliose.

Saken er videre omtalt på TV 2-nyhetene 11.07.2018. Intervju med Torunn Seim selv.

Følg oss