• Borrsci gruppe
  februar 18, 2015 Nyheter 545

  25 millioner til forskningsprosjekt på borreliose

  Forskere fra mange norske fagmiljø, helseforetak, Folkehelseinstituttet, flere universitetsmiljø, og Norsk Lyme Borreliose-Forening, har samarbeidet om prosjektsøknaden "Lyme borreliosis; a scientific approach to reduce diagnostic and therapeutic uncertainties (BorrSci)". Midlene er bevilget gjennom helseforetakene, mens behandling og kvalitetssikring av søknader har gått gjennom Norges forskningsråd. Søknaden blei innvilget og tildelt 25 millioner kroner, i sterk konkurranse med mange andre…
 • norvect2
  januar 18, 2015 Nyheter 334

  Internasjonal konferanse om vektorbårne sykdommer 2015

  Norvect arrangerer internasjonal konferanse om vektorbårne sykdommer også i 2015. Konferansen vil bli holdt på Scandic Hotel Fornebu 30. og 31. mai. Omtale av konferansen, oversikt over foredragsholdere og påmeldingsinfo finner du her NLBF støtter konferansen
 • Soppinfisert flått av arten Ixodes ricinus, hunkjønn t.v. og hankjønn t.h. Foto: Karin Westrum, Bioforsk Plantehelse.
  juli 02, 2014 Nyheter 1170

  Sopp mot flått?

  I prosjektet TICKLESS hvor Bioforsk ser på om det er mulig å redusere forekomst av flått og flåttbåren sjukdom hos sau gjennom integrerte tiltak tas det blant annet i bruk nyttesopp for å redusere antall flått. Kanskje er dette også morgendagens gladnyhet for turgåere.
 • norvect2
  mai 11, 2014 Nyheter 1403

  Internasjonal konferanse om vektorbårne sykdommer

  Norvect arrangerer internasjonal konferanse i samarbeid med og med støtte fra NLBF.
 • flattbok
  april 08, 2014 Nyheter 2393

  Ny bok om flåttoverførte sykdommer

  Biologen Iver Mysterud er forfatter av den nye boka Et alvorlig helseproblem: Flåttoverførte sykdommer. Boka gir en kort, historisk oversikt over oppdagelsen av borreliose, omtaler hvordan smitten overføres til mennesket, hvordan sykdommen utvikles og hvilke symptomer den kan gi på kort og lang sikt. Boka tar også opp ulike alternativer for diagnostisering og behandling.
 • mars 23, 2014 Nyheter 1020

  Medlemsmøte i Stavanger 6 mai

  Lokalkontakt for Rogaland / Stavanger innbyr til medlemsmøte i Stavanger
 • mars 23, 2014 Nyheter 1140

  Stilling ledig: Kontorleder

  Norsk Lyme Borreliose-Forening søker kontorleder i inntil 40% stilling. Etter at NLBF har vært i drift i 5 år, har aktiviteten økt mye, og økonomien er blitt bedre etter at organisasjonen har blitt godkjent som berettiget til driftsstøtte fra BUF-direktoratet.
 • mars 12, 2014 Nyheter 1804

  Åpent brev til Helsetilsynet

  Slagside i Helsetilsynets tilsynsmelding for 2013 I Helsetilsynets tilsynsmelding for 2013 er det, under overskriften Langvarig bruk av antibiotika, redegjort for tilsynsaktivitet rettet mot leger som har skrevet ut antibiotika.
 • februar 11, 2014 Nyheter 1355

  NorTick 2014

  Årets samling i NorTick, flåttforskernettverket i Norge, blei arrangert i Stavanger 5. og 6. februar. Det var i overkant av 70 påmeldte, og som vanleg var det folk med veldig forskjellig bakgrunn, både legar, veterinærar, biologar ; folk frå helsevesen, forsking, forvaltning, og andre interesserte.
 • leona franc
  desember 01, 2013 Nyheter 2640

  Vellykka møte om diganostikk av borreliose

  Møtet om diagnostikk av borreliose som blei avvikla 16. november, var eit samarbeide mellom Norsk Lyme Borreliose-Forening og Sørlandet sykehus HF. Møtet var åpent for alle, og både pasientar, pårørande, legar og andre interesserte var mellom dei omkring 60-70 frammøtte.

 

Foreningen    

Lyme Borreliose

Bidra               

Nyttige linker

Kontakt oss

Styret

Vedtekter

Symptomer

Behandling

Forebygging

Bli medlem